Hyppää sisältöön

Työ asiakaspalvelussa on vaihtelevaa ja jokainen päivä on aina erilainen.

Töissä meillä - Annika Perkiökangas

Annika
Asiakaspalvelun esimies
Veikko Lehdellä 4 vuotta

Asiakaspalvelussa työskentelevä Annika Perkiökangas aloitti työt Veikko Lehdellä neljä vuotta sitten aluksi asiakaspalvelutiimissä, josta yleni valinnan myötä nykyiseen tehtäväänsä tiimin esimieheksi. Annika on alusta asti kokenut, että jätehuolto on tulevaisuuden ala, joka tarjoaa paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman urakehityksen kannalta. Oma esimiesasema on ollut tästä hyvä esimerkki ja Annikalle koko uran yksi kohokohdista.

Työ asiakaspalvelussa on vaihtelevaa ja jokainen päivä on aina erilainen. Esimiehenä päivät täyttyvät asiakaspalvelutyön lisäksi hallinnollisista tehtävistä, tiimin johtamisesta sekä uusien toimintatapojen kehittämisestä ja ohjeistuksien pitämisestä ajan tasalla. 

Veikko Lehden arvot ja asenne ovat läsnä joka päivä myös asiakaspalvelun työtehtävissä niin asiakkaiden puolelta kuin yrityksen sisäisissäkin projekteissa. 

“Löydämme aina ratkaisun aluksi mahdottomaltakin vaikuttavaan tehtävään tai haasteeseen. Veikko Lehti on asialleen omistautunut ja päämäärätietoinen”, tiivistää Annika työilmapiiristä.

Veikko Lehti tukee jatkuvaa oppimista, osaamisen kehittämistä. ja haluaa panostaa työntekijöiden lisäkoulutukseen. Myös uusien työntekijöiden perehdytys tuleviin työtehtäviin tehdään huolella ja kokonaisvaltaisesti. Osaamisen vahvistaminen vie sekä yritystä että yksilöitä eteenpäin, lisää henkilöstön sitoutumista ja ammattiylpeyttä. Tämän vahvistaa myös Annika omakohtaisella kokemuksellaan.

“Käyn tällä hetkellä lähiesimieskoulutusta, johon työnantaja minut viime vuoden lopulla ilmoitti.

Veikko Lehden etuna on yrityksen koko. Se mahdollistaa nopean reagoinnin ja asiakkaiden toiveisiin vastaamisen personoidusti ja yksilöllisesti. Yrityksessä vallitsee kehittämisen kulttuuri, joka kannustaa koko henkilökuntaa kehittämään palvelua, prosesseja ja ratkaisuja jatkuvasti eteenpäin. Kaiken tavoitteena on olla kiertotalouden edelläkävijä.

“Täällä pääsee kehittämään, ja muutosehdotukset ja ideat otetaan nopeasti käyttöön. Olemme ketterä ja muuntautumiskykyinen yritys ja asioita halutaan viedä eteenpäin”, kiittelee Annika Veikko Lehden työilmapiiriä.

Kaikille niille, jotka pohtivat uraa jätehuollon ja kiertotalouden parissa Veikko Lehdellä, Annikalla on selkeä ohje:

“Rohkeasti hakemusta sisään! Tarjolla on joustava ja monipuolinen työ sekä mahtavat työkaverit! 

 

Meillä avoinna olevat työpaikat

Search