Hyppää sisältöön

Jäteöljyn suljettu kierto vähentää merkittävästi öljytuotannon ympäristövaikutuksia

Jäteöljyn suljettu kierto kehittää öljyjätehuoltoa kestävämpään suuntaan. Suljetussa kierrossa jäteöljy regeneroidaan ja palautetaan uusiokäyttöön erilaisina öljytuotteina. Prosessi on merkittävä, koska se vähentää öljytuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia ja tarjoaa vastuullisemman vaihtoehdon perinteiselle öljyn hankinnalle.

Jäteöljystä yli 90 prosenttia voidaan kierrättää. Regeneroinnin avulla jäteöljystä jopa 60 prosenttia voidaan muuntaa takaisin täysin käyttökelpoiseksi perusöljyksi, joka toimii raaka-aineena muiden öljytuotteiden valmistuksessa. Vastaavasti raakaöljystä perusöljyä saadaan vain 2 prosenttia.

Koko kierrätysprosessissa on erityisen tärkeää, että keräys ja käsittely tehdään sääntöjen mukaisesti ja oikealla tavalla. Näin toimittuna jäteöljyä voi kierrättää lähes loputtomasti aina uusiksi öljytuotteiksi.

“Asianmukaisella käsittelyllä voidaan välttää raakaöljystä valmistettujen voiteluaineiden käyttöä ja vähentää öljyn tuottamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Jäteöljyn suljettu kierto on erinomainen esimerkki kiertotalouden soveltamisesta käytännössä”, tiivistää jätehuoltoyhtiö Veikko Lehden yrittäjä Juuso Lehti.

Veikko Lehti Oy toimii suunnannäyttäjänä öljyjätehuollon kehittämisessä. Yritys kerää kiertävän jäteöljyauton avulla yritys- ja maatalousasiakkailta syntynyttä jäteöljyä ympäri Suomea. Veikko Lehden tanskalainen yhteistyökumppani Avista Oil vastaanottaa kerätyn jäteöljyn ja regeneroi sen perusöljyksi, josta valmistetaan uusia öljytuotteita suomalaisen teollisuuden käyttöön.

Valtakunnallista öljyjätehuollon kehittämistä

Veikko Lehti liittyi ensimmäisten yritysten joukossa Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:n ja ympäristöministeriön vuonna 2019 solmimaan Green deal -sopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä sen kierrätystä.

“Nyt neljä vuotta myöhemmin on hienoa, miten kehitystyömme tuottaa hedelmää. Olemme onnistuneet, mutta kehitystyömme jatkuu edelleen ja tähtäämme uusiin onnistumisiin tulevaisuudessakin”, toteaa Juuso Lehti.

Lähitulevaisuuden kehitykseen Veikko Lehden yrittäjällä on jo vahva visio. “Aloitamme täysin regeneroidusta perusöljystä valmistettujen öljytuotteiden myymisen Suomessa, jolloin saamme öljyn kierron alkamaan taas alusta. Tätä innovaatiota suunnittelemme jo käytännön tasolla ja olemme todella innoissamme siitä, miten konkreettisesti pystymme vaikuttamaan ympäristön ja talouden hyvinvointiin.”

Search