Hyppää sisältöön

Jätelaki uudistuu – miten se vaikuttaa yritysten arkeen?

Uuden jätelain tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Erilaiset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen kierrätystä varten.

Uusi jätelaki vaikuttaa yritysten jätteen lajitteluun 1.7.2022 alkaen. Velvoite koskee jatkossa paitsi yrityksiä, myös muuta hallinto- ja palvelutoimintaa. Yritysten on jatkossa lajiteltava jätteet erilleen muista jätteistä, jos niitä syntyy vähintään tietty määrä viikossa. Kilomäärät eri jätejakeissa ovat niin pienet, että velvoite koskee suurinta osaa yrityksiä ja kiinteistöyhtiöitä. Erilliskeräys on myös mahdollista järjestää yhteisesti samassa kiinteistössä toimivien jätteen haltijoiden kesken.

1.7.2022 voimaan tulevat erilliskeräysvelvoitteet:
  • Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa biojätteen erilliskeräystä velvoitetaan jatkossa mikäli biojätettä syntyy viikossa 10 kg tai enemmän.
  • Kuitupakkausten erilliskeräys tulee järjestää mikäli jätelajia syntyy vähintään 5 kg viikossa.
  • Muovipakkausten erilliskeräys tulee järjestää mikäli jätelajia syntyy vähintään 5 kg viikossa.
  • Lasipakkausten erilliskeräys tulee järjestää mikäli jätelajia syntyy yli 2 kg viikossa.
  • Metallipakkausten ja pienmetallin erilliskeräys tulee järjestää mikäli jätelajia syntyy yli 2 kg viikossa.Edellä mainittujen lisäksi voimassa oleva jätelaki velvoittaa yrityksiä järjestämään paperin, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä vaarallisten jätteiden erilliskeräyksen.

Erilliskerättyjen jätteiden ohjaaminen polttoon on laissa erikseen kiellettyä.

Opastamme asiakkaitamme veloituksetta täyttämään jätelain uudet vaatimukset.

Yrityksen tulee jätelainsäädännön lisäksi tuntea yrityksen toiminta-alueen kunnalliset jätehuoltomääräykset ja seurata niiden mahdollisia muutoksia. Kunnan jätehuoltomääräykset löytyvät yleensä kunnan alueellisen jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta.

Milloin jätteistä on pidettävä kirjanpitoa?

Jätteistä on pidettävä kirjaa ja huolehdittava jäteraportit kuntoon, jos kyseessä on:

  • toiminta, jossa syntyy vähintään 100 tonnia jätettä vuodessa
  • toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä tai POP-jätettä
  • toiminta, joka on ympäristöluvanvaraista
  • elintarviketeollisuuden toiminta, joka on ympäristöluvanvaraista

Veikko Lehdellä autamme jätteiden lajittelu- ja kierrätysasioissa sekä jäteraportoinnissa ja kirjanpidossa, jotta ne täyttyvät yrityksessänne lain vaatimalla tasolla.

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaamme!

Satakunta ja Pirkanmaa
Robin Leppänen, myynti-insinööri, p. 044 781 8414

Kanta-Häme ja Uusimaa
Ari Lassila, myynti-insinööri, p. 044 781 8385

Valtakunnallinen asiakaspalvelumme arkisin klo 8–16. 029 300 0400 pvm/mpm.

Search