Hyppää sisältöön

100-vuo­tias jä­te­alan per­he­yri­tys Veikko Lehti on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Oulussa

Perheyritys Veikko Lehti Oy toimii kiertotalouden ytimessä. Nopea ja yksilöllinen palvelu on yrityksen tärkein valttikortti.

Veikko Lehti tarjoaa Oulun seudulla jäteöljyn noutoa ja vastaanottoa sekä erotinkaivojätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa.

Veikko Lehti pitää ympäristön puhtaana, ratkaisee laajoja jätehuollon haasteita ja tarjoaa asiakkailleen mukautuvaa ja nopeaa palvelua.

Oulun seudulla Veikko Lehti tarjoaa yrityksille jäteöljyn noutoa ja vastaanottoa sekä erotinkaivojätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa. Paikallisesti toiminnasta vastaa Mikael Lehtimäki.

Veikko Lehti on jo 100-vuotias kotimainen perheyritys, joka työllistää kaiken kaikkiaan 150 henkilöä. Yritys toimii kiertotalouden ytimessä ja toteuttaa jätehuollon ja kierrätyksen palveluita.

”Homma on vielä alkutekijöissään, mutta töitä kyllä riittää. Tämä on todella mielenkiintoista työtä, jossa on jatkuvasti uutta opittavaa. On ollut hienoa lähteä rakentamaan Ouluun paikallisesti toimintaa täysin puhtaalta pöydältä”, Lehtimäki sanoo.

Veikko Lehti auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja tekemään konkreettisia tekoja puhtaamman ympäristön puolesta.

”Usein meidän hoitamat tilanteet ovat sellaisia, että on sattunut vahinko, jossa jotain ainetta on päässyt jonnekin, minne sitä ei saisi päästä. Veikko Lehdeltä löytyy todella paljon osaamista vaikeisiin jätteisiin ja yrityksessä on kokemusta monista erikoisista tapauksista”, Lehtimäki sanoo.

Veikko Lehti käsittelee jäteöljyt, vaaralliset jätteet ja erotinjätteet vastuullisesti.

Veikko Lehti käsittelee jäteöljyt, vaaralliset jätteet ja erotinjätteet vastuullisesti.

Asiakkaalle ei sanota ei

Kiertotalous on mennyt valtavasti eteenpäin kymmenessä vuodessa, ja jätteille pyritään löytämään koko ajan lisää uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia. Siinä jätealan toimijat ovat tärkeässä roolissa, sillä varsinkin hankalien ja vaarallisten jätteiden kanssa työskentely vaatii tarkkuutta ja asiantuntemusta.

Vaarallisia jätteitä voivat olla esimerkiksi maalit, aerosolit, jäteöljyt, akut ja liuottimet.

”Vastaan voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa asiakkaamme ei tiedä yhtään, mitä vaarallinen jäte sisältää. Tietyt aineet reagoivat keskenään ja voivat olla vaarallisia yhdistettynä, joten tietämättömissä käsissä voi tulla pahaakin jälkeä”, Lehtimäki sanoo.

”Meidän tehtävämme on selvittää, miten jäte voidaan ottaa vastaan vastuullisesti ja turvallisesti niin, että ympäristö ja ihmiset on huomioitu loppuun asti.”

Myös asiakkaiden toiveiden huomioiminen on Veikko Lehdelle tärkeää. Kysymyksiin ja tarpeisiin pyritään löytämään ratkaisu kiperissäkin tilanteissa.

Veikko Lehti auttaa yrityksiä monenlaisissa ongelmatilanteissa. Veikko Lehdellä on myös yhteistyökumppaneita. ”Meillä on mahdollisuus tarjota yhteistyökumppanin kanssa apua esimerkiksi tulipalossa käytetyn sammutusveden puhdistukseen”, Lehtimäki kertoo.

Veikko Lehti auttaa yrityksiä monenlaisissa ongelmatilanteissa. Veikko Lehdellä on myös yhteistyökumppaneita. ”Meillä on mahdollisuus tarjota yhteistyökumppanin kanssa apua esimerkiksi tulipalossa käytetyn sammutusveden puhdistukseen”, Lehtimäki kertoo.

Lehtimäki on innoissaan siitä, että pääsee kehittämään Veikko Lehden palveluita alusta alkaen Oulussa juuri paikallisten yritysten tarpeiden mukaan.

”On hienoa päästä ratkomaan yritysten ongelmia, sillä vaaralliset jätteet ja erotinjätteet vaativat alan asiantuntemusta. Jos asiakas soittaa meille, että hänellä on jokin ongelmallinen jäte, niin emme sano asiakkaalle ei. Me kyllä selvitämme, miten voisimme ottaa jätteen vastaan turvallisesti ja hoitaa sen jatkokäsittelyyn asianmukaisesti”, Lehtimäki sanoo.

Veikko Lehden asiakkaina on esimerkiksi paikallisia viemärialan yrityksiä. Mikael Lehtimäki on työskennellyt pitkään viemärialalla ja tietää, minkälaisia tarpeita ja ongelmatilanteita yrityksillä voi tulla vastaan.

”Viemärialan yritykset tarvitsevat joustavaa ja nopeaa palvelua. Jahkailulle ei ole aikaa, sillä joskus asiakkaalla on kiire saada apua.”

Jäteöljyä kerätään ympäri Suomen

Veikko Lehti kerää myös jäteöljyä ympäri Suomen. Jäteöljyauto noutaa yli 800 litran jäteöljymäärät veloituksetta, jonka jälkeen jäteöljy hoidetaan kierrätykseen. Suuria määriä jäteöljyä voi muodostua esimerkiksi maatiloilla, liikenteessä tai teollisuusyrityksissä.

Oulun seudulla Veikko Lehti tarjoaa yrityksille jäteöljyn noutoa ja vastaanottoa sekä erotinkaivojätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa.

Jätehuollon asiantuntijat tekevät näkymätöntä, mutta arvokasta ja välttämätöntä työtä.

Jäteöljyauto kiertää pääkaupunkiseudulta aina Pohjois-Suomea myöden. Ajoreitit suunnitellaan aina sen hetkisen tarpeen mukaan.

Osoitteesta jäteöljy.fi löytyy keräyksen tarkempi aikataulu. Helpointa on varata yritykselle säännöllinen jäteöljyn nouto.

”Jos on jokin toive aikataulun suhteen, valtakunnallinen asiakaspalvelumme auttaa ja selvittää, onko aikataulutoive mahdollista toteuttaa”, Lehtimäki sanoo.

Veikko Lehti noutaa veloituksetta vähintään 800 litran jäteöljyerät huolehtien vastuullisesta kierrätyksestä. Lue lisää Veikko Lehden jäteöljyn ja vaarallisten jätteiden noudosta https://jateoljy.fi/.
Oulun seudulla Veikko Lehti tarjoaa yrityksille jäteöljyn noutoa ja vastaanottoa sekä erotinkaivojätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa

Oulun seudulla Veikko Lehti tarjoaa yrityksille jäteöljyn noutoa ja vastaanottoa sekä erotinkaivojätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa

Search