Jätehuolto ja kierrätys

Veikko Lehti Oy:ltä palvelut jätehuoltoon sekä kierrätysmateriaalien syntypaikkalajitteluun. Meiltä saat myös tarvitsemasi jäteastiat sekä jäteastioiden pesut.

Omakotitalouksille

Porin seudun jätehuoltomääräysten mukaan omakotitaloissa ei tarvitse olla kuin yksi astia, mihin jätteet laitetaan. Sekajätteestä pitää erotella paperit, pahvit, metalli ja lasi sekä toimittaa ne alueellisiin keräyspisteisiin. Loput voi laittaa sekajäteastiaan, myös maatuvat jätteet, ellei halua kompostoida. Halutessaan omakotitalot voivat tilata myös kimpassa kierrätysastioita, esim. muovipakkaus-, paperi-, pahvi- ja biojätteelle.

AstiakokoTyhjennystiheys
240 lkerran viikossa, joka 2. viikko tai  joka 4. viikko
660 lkerran viikossa tai joka toinen viikko

 Tyhjennystiheys voi olla pysyvälsti erilainen talvella tai kesällä.

Taloyhtiöille

Tarjoamme taloyhtiöille kokonaisvaltaista jätehuoltoa eri lajitteluastioineen. Tyhjennämme kiinteistöjen jäteastiat sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti.

Porin seudun jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä tulee olla astioita seuraavasti:

1–4 asuntoasekajäte
5–9 asuntoasekajäte ja biojäte
yli 9 asuntoasekajäte, muovipakkaukset, biojäte, lasi ja metalli
Keräysastioina voivat olla 240–600 l:n astiat tai 4–8 m³:n etulastaajakontit.

Yrityksille

Jätteen ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi asetetaan yhä tiukempia tavoitteita. Tämä nostaa jätehuoltokustannuksia. Mitä kalliimmaksi jätteiden käsittely tulee, sitä kannattavampaa yrityksen on panostaa jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

Veikko Lehti Oy:n asiakkaina on niin kauppoja kuin pk- ja teollisuusyrityksiäkin. Teemme jätehuoltosuunnitelmia: tulemme paikan päälle, kartoitamme tilanteen ja yhdessä asiakkaan kanssa etsimme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen tavan hoitaa jätehuolto.

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja sekajätteen, paperin- ja pahvin-, muovin-, metallin-, lasin-, biojätteen, energian ja vaarallisten jätteiden keräykseen. Keräysvälineenä voivat olla 140–600 l astiat, pikakontit, vaihtolavat ja jätepuristimet.

Tarjoamme isompien käytöstä poistettujen esineiden ja vaarallisten jätteiden noutopalvelua. Lisäksi välitämme jätteenkuljetusasiakkaillemme myös keräysvälineitä:

  • 140 / 240 / 600 l astioita
  • etulastaajakontteja
  • jätepuristimia