Hyppää sisältöön

Uusi jätelaki, mikä muuttuu ja milloin? Miten ja minne teen ilmoituksen kompostorista?

Jätelaissa ja -asetuksessa on säädetty bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräyksestä ja em. jätteiden siirtymisestä kunnan vastuulle. Oman kuntasi jätehuoltomääräyksissä voi olla suppeammat tai laajemmat määräykset. Huomioithan, että kunta voi jätehuoltomääräyksissä asettaa erilliskeräysvaatimuksia myös muille kuin laissa mainituille jätelajeille.

Jos sinulla on kysyttävää bio- tai pakkausjätteiden keräykseen liittyvistä asioista, otathan yhteyttä oman kuntasi jäteneuvontaan.

Alle 5 huoneiston rivi- tai kerrostalo, tai omakotitalo

Taajamassa

  • Biojätteen erilliskeräys alkaa viimeistään heinäkuussa 2024 yli 10 000 asukkaan taajamissa. Niitä pienemmissä taajamissa valtioneuvoston asetus ei velvoita erilliskeräämään biojätettä.
  • Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla. Kompostorista tulee tehdä ilmoitus oman kunnan jätehuoltoviranomaiselle, ei jätteitä kuljettavalle yritykselle. Tarkemmat tiedot ilmoituksen tekoon saat oman kuntasi nettisivuilta tai soittamalla kuntasi jätehuoltoviranomaiselle.

Taajaman ulkopuolella

  • Jätelaki ei velvoita jätteiden erilliskeräystä taajaman ulkopuolisilta kiinteistöiltä. Kunta voi jätehuoltomääräyksissään kuitenkin asettaa asetusta tiukempia vaatimuksia kiinteistöllä tapahtuvasta erilliskeräyksestä.
  • Erilliskeräyksen ulkopuolelle jääviä asukkaita palvelevat alueelliset pakkausjätteiden keräyspisteet.

Yli 5 huoneiston rivi- tai kerrostalo

Taajamassa:

  • Biojätteen erilliskeräys on alkanut heinäkuussa 2022, pakkausjätteen (kartonki, muovi, lasi) ja pienmetallijätteen erilliskeräys viimeistään 1.7.2023.
  • Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostorilla. Kompostorista tulee tehdä ilmoitus oman kunnan jätehuoltoviranomaiselle ei jätteitä kuljettavalle yritykselle. Tarkemmat tiedot ilmoituksen tekoon saat oman kuntasi nettisivuilta tai soittamalla kuntasi jätehuoltoviranomaiselle.

Taajaman ulkopuolella:

  • Jätelaki ei velvoita jätteiden erilliskeräystä taajaman ulkopuolisilta kiinteistöiltä. Kunta voi jätehuoltomääräyksissään kuitenkin asettaa asetusta tiukempia vaatimuksia kiinteistöllä tapahtuvasta erilliskeräyksestä.
  • Erilliskeräyksen ulkopuolelle jääviä asukkaita palvelevat alueelliset pakkausjätteiden keräyspisteet.

Voit varmistaa taajama-alueet oman kuntasi jätehuoltoviranomaiselta tai kunnan kotisivuilta löytyvistä taajamakartoista.

Erilliskeräyksellä tarkoitetaan eri lajisten ja laatuisten jätteiden keräämistä toisistaan erillään (esim. lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte).

Lähteet: www.ym.fi, www.pori.fi, www.finlex.fi

Search