Hyppää sisältöön

Uusi jätelaki edellyttää sähköisiä siirtoasiakirjoja

Veikko Lehti ottaa käyttöön sähköisen siirtoasiakirjan vuoden 2022 alusta alkaen. Siirtoasiakirjalla turvataan jätteiden asianmukainen käsittely ja toimitus sekä luodaan edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan.

Siirtoasiakirja vaaditaan jätelain mukaan aina kun toimitetaan vaarallista jätettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, sako- ja umpikaivojen lietettä, pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätteitä.

Siirtoasiakirja Veikko Lehdellä

Veikko Lehdellä siirtoasiakirjat lähetetään likakaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennyksistä, vaihtolavojen tyhjennyksistä, sekä vaarallisen jätteiden noudoista.

Sähköisiä siirtoasiakirjoja varten tarvitsemme sähköpostiosoitteenne. Voitte välittää osoitetiedon ja yhteyshenkilön nimen asiakaspalveluumme sähköpostitse veikkolehti@veikkolehti.fi.

Työnsuoritteen jälkeen toimitamme sähköpostiin linkin siirtoasiakirjapalveluumme sähköisen siirtoasiakirjan allekirjoitusta varten.

Sähköinen siirtoasiakirja säilyy järjestelmässämme lain vaatiman 3 vuotta, joten sitä ei tarvitse erikseen arkistoida tai tulostaa.

Search