Aaltopahvista ylitarjontaa Euroopassa – hyvitykset laskevat

Johtuen maailman suurimman kierrätyskuidun ostajan, Kiinan, rajoituksista aaltopahvin sekä muiden pakkauskuitujen maahantuonnissa, on Eurooppaan sekä Pohjois-Amerikkaan syntynyt useiden miljoonien tonnien vuosittainen ylitarjonta kierrätyskuidusta.

Kiina vastaanottaa ainoastaan puhtaimpia pahvijakeita, joiden jätepitoisuus on alla 0,5 % ja kaiken kierrätyskuidun toimitus Kiinaan tulee päättymään vuoden 2020 aikana. Kiinan oltua merkittävä käyttäjä Euroopassa syntyvälle kierrätyskuidulle, jätteenkäsittelijöille sekä -kierrättäjille on kertynyt varastoihin merkittävä määrä kierrätettävää jätemateriaalia, jolle on löydettävä uusi käyttäjä.

Syntyneestä epätasapainosta johtuen, kierrätyskuidun käyttäjien, eli metsäteollisuuden, uusioraaka-aineesta maksama hinta on alentunut oleellisesti koko Euroopassa. Tämä tulee edelleen näkymään merkittävästi aaltopahvista, sekä muista pakkauskuiduista jätteen tuottajille maksettavassa hinnassa. Koska yksin Euroopassa syntyvän kierrätyskuidun määrä ylittää kysynnän miljoonilla tonneilla, tulee uuden tasapainotilanteen löytyminen viemään vuosia.

03.02.2020« Takaisin